Speciality Coffee

Według testów określających jakość surowca, przeprowadzanych przez instytut Association of America (SCAA) ziarna, które uzyskują 80 punktów i powyżej w skali 100-punktowej nazywane są "speciality".

Nasze ziarno ma ok 83 punktów w skali SCAA